Botball Tournament Scores

2022-2023 Botball

Seeding Double Elimination Raw Scores Awards

2021-2022 Botball

Awards Raw Scores Seeding Double Seeding Double Elimination Opportunity Bracket Double Elimination Curiosity Bracket
Final Awards Raw Scores Seeding Double Elimination
Final Awards Raw Scores Seeding Double Elimination

Final Awards

 

 

Raw Scores

Seeding

Double Elimination

Final Awards Raw Scores Seeding Double Elimination
Final Awards Raw Scores Seeding Double Elimination
Final Awards Raw Scores Seeding Double Elimination

Final Awards

 

 

 

 

Raw Scores

Seeding

Double Elimination

Final Awards

 

 

 

Raw Scores

Seeding

Double Elimination

Final Awards

 

 

Raw Scores

 

 

Seeding

 

 

Double Elimination

Final Awards

 

 

Raw Scores

 

 

Seeding

 

 

Double Elimination

Final Awards

 

 

Raw Scores

 

 

Seeding

 

 

Double Elimination

Final Awards

Raw Scores

 

 

Seeding

 

 

Double Elimination

Final Awards

 

 

Seeding

 

 

Double Elimination

2020-2021 Botball

Awards Raw Scores Seeding Double Elimination
Awards Raw Scores Seeding Double Elimination
Awards Raw Scores Seeding Double Elimination – Ingenuity Double Elimination – Perseverance
Awards Raw Scores Seeding Double Elimination